MENU (C)

Rumah Par Ale - Justy Aldrin 「Lirik Lagu」

Seng sadiki rasa yang ale su ambe
Seng sadiki waktu yang beta su kase

Jang tanya mangapa

#TikTok #sanderlei #shorts


Rumah Par Ale 「Lirik Lagu」 - Justy Aldrin

Seng sadiki rasa yang ale su ambe
Seng sadiki waktu yang beta su kase

Jang tanya mangapa
Beta seng apa apa
Lia se su bahagia
Hilang sudah samua aer mata

Pre chorus

Andai waktu bisa tong putar kombali
Masih adakah sisa rindu ini
Bila nanti cari jalan par kombali
Ijinkan beta tunggu se disni

Chorusss

Sampe Matahari su mi maso
beta masih Tunggu se bale
Sampe malam amper dapa pagi
Rindu ini masih cuma par ale

Kalo nanti se mo pulang
Jangan tunggu lama lai
Rumah ni cuma par ale

Bridge
Mo carita samua par sapa
Seng sadiki rasa yang ale su ambe
Seng sadiki waktu yang beta su kase

Jang tanya mangapa
Beta seng apa apa
Lia se su bahagia
Hilang sudah samua aer mata

Pre chorus

Andai waktu bisa tong putar kombali
Masih adakah sisa rindu ini


Bila nanti cari jalan par kombali
Ijinkan beta tunggu se disni

Chorusss

Sampe Matahari su mi maso
beta masih Tunggu se bale
Sampe malam amper dapa pagi
Rindu ini masih cuma par ale

Kalo nanti se mo pulang
Jangan tunggu lama lai
Rumah ni cuma par ale


Bridge

Mo carita samua par sapa
Beta pung hati jatuh luka cuma par se
Seng ada orang laeng cuma se uuuu

Aer mata jatuh jua seng rasa
Inga carita lama hilang jua parcuma
Mar beta tetap se pu rumah
Rumah ni cuma par ale

Sampe ….

Sampe … matahari su mo maso


Tunggu se bale
Sampe … malam amper dapa pagi
Rindu cumpa par se
Nona …
Kalo nanti se mo pulang
Jangan tunggu lama lai
Rumah ni cuma par ale
Rumah ni cuma par ale