MENU (4)

Drake - Falling Back - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)

Ayy, yo. Ayy, ayy. Oh! Finding myself! Showing myself
Finding a way to stay outta the way
Holding me back! Supposed to come right back
Guardin' myself while I'm all on display


Drake - Falling Back (Lyrics)

Ayy, yo. Ayy, ayy. Oh! Finding myself! Showing myself
Finding a way to stay outta the way
Holding me back! Supposed to come right back
Guardin' myself while I'm all on display
I know you know all about it
I know, deep down, you feel the same
I know you know how I feel
I know you know how I feel
How do I, how do I feel? How do I feel?
How do you say to my face, "Time heals"?
Then go and leave me again, unreal
I see us fadin' away
I'm still holdin' my breath for the day that you will
See that the effort I make is too real
How can you say that you know how I feel?
Ayy, whee
How can you say you know what I'm feeling? Wait
Know what I'm feeling, wait
You don't feel nothing, wait
Nothing is healing, wait
Time is just killing, wait
How can you say? Wait
You know what I'm feeling, wait
You know what I'm feeling, wait
You don't feel nothing, wait
Time isn't healing, wait
Time is revealing, waitHow are you feeling? Wait
You don't feel nothing

[Break]
Me
Me

[Chorus]
Just like I expected, falling back on me
Falling with I, falling back on me
Falling back on me, falling back on me
Falling back on me, falling back on me
Falling back on me, falling back on me
Falling back on me, falling back on me


Falling back on me, falling back on me
Falling back on me
Falling back on me, falling back on me
Falling back on me, falling back on me
Falling back on me, falling back on me
Falling back on me, falling back on me
What would you do without me?
What would you do without me?
I think you would lose everything
Fallin' back on me

[Outro]
Wherever you are, you don't test


Drake - Falling Back - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)Ayy, yo. Ayy, Ayy. Oh! Paghahanap ng sarili ko! Ipinapakita ang aking sarili
Ang paghahanap ng isang paraan upang manatili sa labas
Pinipigilan mo ako! Dapat na bumalik
Guardin 'ang aking sarili habang ipinapakita ang lahat
Alam kong alam mo ang lahat tungkol dito
Alam ko, malalim, pareho ang pakiramdam mo
Alam kong alam mo ang nararamdaman ko
Alam kong alam mo ang nararamdaman ko
Paano ako, ano ang pakiramdam ko? Ano ang pakiramdam ko?
Paano mo nasabi sa aking mukha, "gumaling ang oras"?
Pagkatapos ay pumunta at iwanan mo ulit ako, hindi totoo
Nakikita ko kaming lumayo
Hawak ko pa rin ang aking hininga para sa araw na gagawin mo
Tingnan na ang pagsisikap na ginagawa ko ay masyadong totoo


Paano mo masasabi na alam mo ang nararamdaman ko?
Ayy, whee
Paano mo masasabi na alam mo kung ano ang nararamdaman ko? Maghintay
Alamin kung ano ang nararamdaman ko, maghintay
Wala kang pakiramdam, maghintay
Walang nakapagpapagaling, maghintay
Ang oras ay pumapatay lang, maghintay
Paano mo masasabi? Maghintay
Alam mo kung ano ang nararamdaman ko, maghintay
Alam mo kung ano ang nararamdaman ko, maghintay
Wala kang pakiramdam, maghintay
Ang oras ay hindi nakapagpapagaling, maghintay
Ang oras ay nagbubunyag, maghintay
Kumusta ang pakiramdam mo? Maghintay


Wala kang pakiramdam

[Pahinga]
Ako
Ako

[Koro]
Tulad ng inaasahan ko, bumabalik sa akin
Nahulog kasama ko, nahuhulog sa akin
Bumagsak sa akin, nahuhulog sa akin
Bumagsak sa akin, nahuhulog sa akin
Bumagsak sa akin, nahuhulog sa akin
Bumagsak sa akin, nahuhulog sa akin
Bumagsak sa akin, nahuhulog sa akin


Bumagsak sa akin
Bumagsak sa akin, nahuhulog sa akin
Bumagsak sa akin, nahuhulog sa akin
Bumagsak sa akin, nahuhulog sa akin
Bumagsak sa akin, nahuhulog sa akin
Ano ang gagawin mo nang wala ako?
Ano ang gagawin mo nang wala ako?
Sa tingin ko mawawala sa iyo ang lahat
Bumalik sa akin

[Outro]
Nasaan ka man, hindi ka sumubok